ดาวน์โหลด
    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101 (งานบ้าน) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องอาหารและโภชนาการ    download    รายงานการประเมินโครงการศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   download
กิจกรรมของโรงเรียน
อบรมการสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site    [28-10-2014]
อบรมการสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site...
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร    [28-10-2014]
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผอ.สพม. 27 ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
มุฑิตาจิตผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย นักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง    [27-09-2014]
มุฑิตาจิตผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย นักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดงานมุฑิตาจิตแด่ ท่านผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย และนักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557...
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย    [13-08-2014]
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
เมื่อเย็นวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย...
กิจกรรมวันสุนทรภู่    [10-08-2014]
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในภาคบ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งกลุ่มสาระภาษาไทยได้เลื่อนมาจัดในเดือนสิงหาคม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    [10-08-2014]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2557 ...
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ    [8-07-2014]
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด...
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่    [4-06-2014]
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองผึ้ววิทยาคาร จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เจ้าพ่ออินทรีย์ขึ้น...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวหนอง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557    [2-06-14]
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ในภาคบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หลังจากเสร็จจากพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญแล้ว เป็นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ...
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู-สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ขค้น ณ บริเวณห้องประชุมชั่วคราว โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557    [20-05-2014]
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
...
แจกอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2557    [20-05-2014]
แจกอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอน เป็นวันแรก สำหรับนักเรียน และโรงเรียนได้แจกอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในวันดังกล่าว...
อบรมโปรแกรม Bookmark    [20-05-2014]
อบรมโปรแกรม Bookmark
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bookmark เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน    [24-02-2014]
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านป่าชุมชน ขี้น ณ ป่าชุมชนบ้านสิงห์ไคล ต.หนองแวง...
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด    [24-02-2014]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดขึ้น ณ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
  
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา อ่านต่อ
Christmas Carol อ่านต่อ
รีไซเคิลช่วยโลก อ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค อ่านต่อ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง อ่านต่อ
พิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะครู อ่านต่อ
ต้อนรับครูจีน อ่านต่อ
คนเก่งผึ้งวิทย์ปี 2556 อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 66 ข่าว ดูทั้งหมด>>