กิจกรรมของโรงเรียน
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน    [24-02-2014]
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านป่าชุมชน ขี้น ณ ป่าชุมชนบ้านสิงห์ไคล ต.หนองแวง...
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด    [24-02-2014]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดขึ้น ณ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556    [12-02-2014]
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556
นักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา...
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น    [12-02-2014]
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ที่วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...
ระเบียบการรับสมัครเรียน เข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2557    [11-02-14]
ระเบียบการรับสมัครเรียน เข้าเรียนต่อ ม.1และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
คุณสมบัติและหลักฐานการสมัครเรียนต่อ ชั้น ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2557...
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา    [22-01-2014]
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา
เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินของสถานศึกษา...
Christmas Carol    [4-01-14]
Christmas Carol
นักเรียนระดับชั้น ม.5/1 จัดกิจกรรม Christmas Carol ขึ้นเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 โดยกิจกรรมดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวันคริสมาส ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ...
รีไซเคิลช่วยโลก    [20-11-13]
รีไซเคิลช่วยโลก
ครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร กำลังช่วยกันแยกขยะเพื่อจำหน่าย ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ตามโครงการชุมชนไร้ถัง...
ตัวแทนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค    [19-11-13]
ตัวแทนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ส่่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ที่โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล...
ต้อนรับครูชาวต่างชาติและครูใหม่    [2-11-13]
ต้อนรับครูชาวต่างชาติและครูใหม่
เมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2556 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ทำการกล่าวต้อนรับคุณครูชาวต่างชาติและครูชาวไทยจำนวน 4 ท่าน...
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง    [29-09-13]
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จำนวน 3 ท่าน ...
พิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะครู    [11-09-13]
พิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะครู
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2556 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดพิธีลงนามความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ระหว่างโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคารกับหัวหน้ากลุ่มสาระและคณะครู...
  
ต้อนรับครูจีน อ่านต่อ
คนเก่งผึ้งวิทย์ปี 2556 อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน โรงเรียนดีศรีตำบล อ่านต่อ
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ การอาชีพเกษตรวิสัย อ่านต่อ
วันแม่แห่งชาติ 2556 อ่านต่อ
พิธีลงนาม MOU ระหว่างสพม.27และสพฐ. อ่านต่อ
ทำบุญวันถวายเทียนวันเข้าพรรษา อ่านต่อ
กิจกรรมวันสุนทรภู่ อ่านต่อ
ร่วมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดสากล อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 58 ข่าว ดูทั้งหมด>>
ดาวน์โหลด
    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.1/1    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.1/2    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.2/1    download
    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.2/2    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.3/1    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.3/2    download
    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.4/1    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.4/2    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.5/1    download
    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.5/2    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.6/1    download    ประกาศผลสอบปลายภาค ม.6/2    download