กิจกรรมของโรงเรียน
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ    [8-07-2014]
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด...
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่    [4-06-2014]
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองผึ้ววิทยาคาร จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เจ้าพ่ออินทรีย์ขึ้น...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวหนอง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557    [2-06-14]
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ในภาคบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หลังจากเสร็จจากพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญแล้ว เป็นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ...
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู-สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ขค้น ณ บริเวณห้องประชุมชั่วคราว โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557    [20-05-2014]
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
...
แจกอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2557    [20-05-2014]
แจกอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร เปิดทำการเรียนการสอน เป็นวันแรก สำหรับนักเรียน และโรงเรียนได้แจกอุปกรณ์การเรียนแก่นักเรียนในวันดังกล่าว...
อบรมโปรแกรม Bookmark    [20-05-2014]
อบรมโปรแกรม Bookmark
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดอบรมการใช้โปรแกรม Bookmark เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุม โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน    [24-02-2014]
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน
ต่อมาในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน ผ่านกระบวนการเรียนรู้ผ่านป่าชุมชน ขี้น ณ ป่าชุมชนบ้านสิงห์ไคล ต.หนองแวง...
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด    [24-02-2014]
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด
ระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรม เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาดขึ้น ณ โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556    [12-02-2014]
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556
นักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์  2557 ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษา...
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น    [12-02-2014]
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2557 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้เข้าร่วมกิจกรรม รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น ที่วิทยาลัยการอาชีพเกษตรวิสัย...
  
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา อ่านต่อ
Christmas Carol อ่านต่อ
รีไซเคิลช่วยโลก อ่านต่อ
ตัวแทนนักเรียนไปร่วมกิจกรรมศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาค อ่านต่อ
ประเมินสถานศึกษาพอเพียง อ่านต่อ
พิธีลงนาม MOU ระหว่างโรงเรียนและคณะครู อ่านต่อ
ต้อนรับครูจีน อ่านต่อ
คนเก่งผึ้งวิทย์ปี 2556 อ่านต่อ
ร่วมพิธีเปิดกีฬาสีโรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ อ่านต่อ
ศึกษาดูงาน โรงเรียนดีศรีตำบล อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 64 ข่าว ดูทั้งหมด>>