สมุดภาพกิจกรรม
ดาวน์โหลด
    รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี รหัสวิชา ง21101 (งานบ้าน) หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่องอาหารและโภชนาการ    download    รายงานการประเมินโครงการศึกษาองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น   download
กิจกรรมของโรงเรียน
Merry Chrismas 2014    [30-12-2014]
Merry Chrismas 2014
เมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมคริสมาสและต้อนรับปีใหม่ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ...
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558    [29-12-2014]
ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 2558
เมื่อเช้าวันที่ 29 ธันวาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่...
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557    [7-11-2014]
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล    [3-11-2014]
โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิล
เมื่อวันศุกร์ ที่่ 31 ตุลาคม 2557 นักเรียนระดับชั้น ม.6 ได้ร่วมมือกันคัดแยกขยะรีไซเคิล เพื่อเตรียมไว้จำหน่วยให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง...
กิจกรรม Big Cleaning Day    [3-11-2014]
กิจกรรม Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 คณะครูและนักเรียน โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมมือร่วมใจกันจัดกิจกรรม Big Cleaning day...
อบรมการสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site    [28-10-2014]
อบรมการสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างเว็บไซท์การเรียนการสอนด้วย Google Site...
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร    [28-10-2014]
ผอ.สพม.27 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2557 ดร.ศิริชัย วงศ์พุฒ ผอ.สพม. 27 ได้ให้เกียรติเดินทางมาตรวจเยี่ยมคณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
มุฑิตาจิตผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย นักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง    [27-09-2014]
มุฑิตาจิตผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย นักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดงานมุฑิตาจิตแด่ ท่านผู้อำนวยการพิทยา โยวะผุย และนักการบุญเนียง เหลาเกิ้มหุ่ง เมื่อวันพุธ ที่ 24 กันยายน 2557...
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย    [13-08-2014]
ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ ที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย
เมื่อเย็นวันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร ณ ลานที่ว่าการอำเภอเกษตรวิสัย...
กิจกรรมวันสุนทรภู่    [10-08-2014]
กิจกรรมวันสุนทรภู่
ในภาคบ่ายของวันที่ 7 สิงหาคม 2557 เป็นกิจกรรมวันสุนทรภู่ ซึ่งกลุ่มสาระภาษาไทยได้เลื่อนมาจัดในเดือนสิงหาคม...
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ    [10-08-2014]
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น เมื่อวันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2557 ...
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ    [8-07-2014]
ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้ร่วมกิจกรรมหล่อรูปเหมือนพระครูสิริโพธิคุณ อดีตรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด...
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่    [4-06-2014]
พิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2557 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนหนองผึ้ววิทยาคาร จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ เจ้าพ่ออินทรีย์ขึ้น...
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหัวหนอง จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด...
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557    [2-06-14]
เลือกตั้งประธานนักเรียน ปีการศึกษา 2557
ในภาคบ่าย วันที่ 29 พฤษภาคม 2557 หลังจากเสร็จจากพิธีไหว้ครู-สู่ขวัญแล้ว เป็นกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 ...
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557    [2-06-2014]
ไหว้ครู-สู่ขวัญ ปีการศึกษา 2557
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู-สู่ขวัญ ประจำปีการศึกษา 2557 ขค้น ณ บริเวณห้องประชุมชั่วคราว โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร...
  
ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
แจกอุปกรณ์การเรียน ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
อบรมโปรแกรม Bookmark อ่านต่อ
ค่ายวิชาการเสริมสร้างปัญญา นำพาเด็กไทยสู่อาเซี่ยน อ่านต่อ
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ยุวกาชาด อ่านต่อ
โครงเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม ปีการศึกษา 2556 อ่านต่อ
รู้ทัน Social Network เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น อ่านต่อ
ตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสถานศึกษา อ่านต่อ
Christmas Carol อ่านต่อ
รีไซเคิลช่วยโลก อ่านต่อ
 
ข่าวกิจกรรมทั้งหมด 71 ข่าว ดูทั้งหมด>>